Соціальний аудит (SEDEX, ICS – аудити)

Соціальний аудит – процес оцінки і вимірювання впливу організації на суспільство в цілому, на виконання вимог стандартів SEDEX ,  ICS – Initiative for Compliance and Sustainability.

За допомогою соціального аудиту можна виміряти ступінь корпоративної соціальної відповідальності. Їм оцінюються формальні і неформальні правила поведінки всередині організації, думки сторін, зацікавлених в діяльності компанії, з метою вибору умов, сприятливих для менеджменту якості і розвитку людських ресурсів.

Соціальний аудит вимагає чіткої постановки критеріїв дослідження:

  • яких результатів компанія прагне досягти;
  • думка яких груп громадськості впливає на успіх її бізнесу;
  • в яких показниках буде вимірюватися її ефективність.