Консалтинг та навчання

 

  • Послуги з підготовки підприємства до зовнішніх аудитів (due diligence) по екології, охорони праці, соціальних питанях на відповідність вимогам Європейських директив, Міжнародних Фінансових Організацій і супровід під час їх проведення;
  • Розробка і впровадження систем менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14000, ISO 50001, ISO 45001;
  • Підготовка підприємства / організації до процедури сертифікації розробленої та впровадженої системи менеджменту;
  • Підготовка внутрішніх аудиторів систем менеджменту підприємства / організації – ISO 19011;
  • Проведення навчальних курсів за тематиками: розробка та впровадження систем управління, суть та особливості стандартів менеджменту, ознайомлення з новими версіями цих стандартів;
  • Проведення інформаційно-навчальних семінарів по системам міжнародних (EBRD, EIB, IFC)  і національних стандартів;
  • Підготовка і проведення кваліфікаційних іспитів.

Кінцевий результат:

  • Підготовлений і навчений персонал;
  • «Супровід» Сертифікації;
  • Діюча СМ на підприємстві, яка відповідає вимогам певного міжнародного стандарту ISO, що підтверджено сертифікатом відповідності після успішного проходження сертифікаційного аудиту.