Аудит з екології

Послуги з оцінки впливу на навколишнє середовище: EHSA, ESIA, ESA, due diligence

Критерії оцінки:

  • національне законодавство України;
  • європейські директиви;
  • політика і стандарти Міжнародних фінансових установ (ЄБРР, ЄІБ, IFC тощо)

 

Екологічний аудит (due diligence) – процедура складання об’єктивного уявлення про об’єкт, що включає в себе визначення екологічних аспектів і оцінку ризиків, незалежну оцінку об’єкта, всебічне дослідження діяльності компанії, комплексну перевірку впливу її діяльності на навколишнє середовище, перевірку дотримання об’єктом нормативно-правових вимог національного законодавства і європейських директив, розробку заходів та підготовку рекомендацій щодо зниження впливу на навколишнє середовище від виробничої діяльності об’єкта.

Екологічний аудит найчастіше проводиться перед інвестуванням в підприємство, початком покупки бізнесу, здійсненням угоди по злиттю (приєднання), підписанням контракту або співпрацею з компанією, а також в процесі і після реалізації проектів інвестування.

Дає можливість інвестору, компанії оцінити ризики, в тому числі репутаційні, розробити і впроваджувати відповідні заходи щодо зниження екологічного навантаження, а також виконувати основні положення Концепції сталого розвитку.

EHSA (Environmental Health and Safety Assessment) – оцінка екологічних впливів і охорони праці.

ESIA (Environmental Social Impact Assessment) – оцінка екологічних і соціальних впливів.

ESA (Environmental Site Assessment) – екологічна оцінка майданчиків, обстеження ґрунту, дослідження забруднень.

 

Сталий розвиток – це такий розвиток, який задовольняє потреби теперішнього часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби.