Аудит з охрани праці

Послуги з оцінки системи охорони праці, гігієни та промислової безпеки: EHSA, OHS

Аудит охорони праці – незалежна оцінка системи охорони праці: збереження життя і здоров’я працівників в процесі трудової діяльності, що включає в себе правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи.

Критерії аудиту:

  • національне законодавство України;
  • європейські директиви;
  • політики та стандарти Міжнародних Фінансових Організацій (МФО): ЄБРР, EIB, IFC.

EHSA (environmental health and safety assessment) – оцінка екологічних впливів і охорони праці.

OHS (occupational health and safety) – охорона праці, гігієна і промислова безпека

Елементи системи охорони праці:

  • Виробнича санітарія – система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають або зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих факторів.
  • Гігієна праці – профілактична медицина, що вивчає умови і характер праці, їх вплив на здоров’я і функціональний стан людини і розробляє наукові основи і практичні заходи, спрямовані на профілактику шкідливої ​​і небезпечної дії факторів виробничого середовища і трудового процесу на працюючих.
  • Електробезпека – стан захищеності працівника від шкідливого і небезпечного впливу електроструму, електродуги, електромагнітного поля і статичної електрики.
  • Пожежна безпека – стан захищеності особистості, майна товариства і держави від пожеж.
  • Безпека життєдіяльності – наука про комфортну й безпечну взаємодію людини з техносферою.
  • Управління безпекою праці – організація роботи по забезпеченню безпеки, зниження травматизму і аварійності, професійних захворювань, поліпшення умов праці на основі комплексу завдань по створенню безпечних і нешкідливих умов праці. Заснована на застосуванні законодавчих нормативних актів в галузі охорони праці.
  • Управління професійними ризиками – комплекс взаємопов’язаних заходів, що включають в себе заходи з виявлення, оцінки та зниження рівнів професійних ризиків.